Laboratorium Finansowe to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu
zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić
realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.


Laboratorium jest usytuowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, przy której działa Instytut.

AKTUALNOŚCINOTOWANIA GIEŁDOWE

Szkoła Giełdowa w Laboratorium Finansowym! 

Dzięki rynkowi kapitałowemu i giełdzie każdy może dziś korzystać z bogatej oferty nowoczesnych produktów finansowych. Nikogo jednak nie zachęcamy do angażowania swoich oszczędności na giełdzie bez wcześniejszego zdobycia potrzebnej do tego wiedzy i umiejętności. Wręcz przeciwnie, znajomość rynku i zasad inwestowania to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji, dlatego początkujących inwestorów zapraszamy do udziału w kursie Szkoły Giełdowej. 


Program realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowany jest kurs:

•    Podstawy inwestowania na giełdzie - 14 godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów, obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Zobacz program.
 
Kurs realizowany jest cyklicznie w Laboratorium Finansowym usytuowanym w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.Zajęcia odbywają się w weekendy. Wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego: Dariusz Baran (Bank Zachodni WBK, Dyrektor
Oddziału), Bartłomiej Cieszyński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m. in. wprowadzał na polski rynek Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy Pioneer), Agata Gemzik-Salwach (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, doktor nauk ekonomicznych, doświadczenie jako doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach, członek Komitetu Inwestycyjnego w Funduszu Inwestycyjnym InnoFund, przygotowywała wyceny przedsiębiorstw oraz  teasery inwestycyjne dla spółek giełdowych), Paweł Perz (Politechnika Rzeszowska, doktor nauk ekonomicznych, naukowo związany z tematyka giełdową, członek
 Polskiego Stowarzyszenia Ryzyka Finansowego, członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu seed capital InnoFund) oraz Filip Zaliszewski (Alior Bank, Doradca ds. Kluczowych Klientów, zajmuje się kwestiami stricte inwestycyjnymi, przeprowadza transakcje na rynku FOREX i handluje na rynku opcji binarnych).

Atutem kursu jest wysoki standard materiałów edukacyjnych i wykładów. 

Absolwenci uzyskują certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa wynosi:

•    "Podstawy inwestowania na giełdzie" - 370 zł

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod poniższym adresem:
 

www.gpw.pl/szkola_gieldowa_zapisy/rze

•    wpłaty należnej kwoty (370zł) na konto bankowe: 

Fundacja GPW
Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415


•    przesłanie kopii lub pliku z dowodem wpłaty na adres e-mailowy:
 

szkolagieldowa@wsiz.rzeszow.pl


Na przelewie, w polu "Tytuł przelewu" prosimy koniecznie wpisać niepowtarzalny numer, który wygeneruje się podczas rejestracji.

 

 

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-05-24 11:49)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

 

 

Copyrights - Instytut Badań i Analiz Finansowych